Stem je mee?

Rabo Clubkas Campagne. Laat jouw clubhart zien!

Rabobank Rijn en Heuvelrug draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabo Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Zij stelt hiervoor € 150.000,- beschikbaar! Deel de acties van onze club om stemmen te werven op Twitter met de hashtag #ClubkasRH. We dingen dan ook mee naar de originaliteitsprijs. Ook OpStreek jeugdsymfonieorkest doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne!

Stemmen
Van 1 t/m 15 oktober 2018 mogen leden van Rabobank Rijn en Heuvelrug stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Ieder Rabo-lid brengt in totaal vijf stemmen uit, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 150.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden
Het is voor OpStreek jeugdsymfonieorkest belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
OpStreek, een jeugdsymfonieorkest voor de hele Heuvelrug en omstreken, wil graag zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid geven om te ervaren hoe heerlijk het is om samen muziek te maken. Clubkasgeld gebruiken we voor aanschaf van grote instrumenten en andere ondersteuningszaken.

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen op OpStreek jeugdsymfonieorkest tijdens de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Rijn en Heuvelrug. Je kunt alleen op ons stemmen als je lid bent van Rabobank Rijn en Heuvelrug. Niet iedere klant is automatisch ook lid! Je kunt dit checken via Rabo Internetbankieren, ‘Mijn gegevens’. Je ziet dan ook gelijk of jouw e-mailadres bekend is bij de bank. Alleen als dat bekend is, ontvang je vanaf 1 oktober een persoonlijke stemcode.

Kijk voor meer info over de Rabo Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/rh
Bedankt voor jouw steun!

Groeten van het bestuur van OpStreek

Zomerconcert op 30 juni in de Aula van het OLZ

OpStreek / Opstap treedt dit seizoen nog een keer voor u op. Het Zomerconcert is op 30 juni 2018.

We treden dit keer op in de Aula van het Openbaar Lyceum Zeist, Blikkenburgerlaan 2. Het concert begint om 19.30 uur.

Kaartverkoop aan de zaal.

Kaartjes tot 18 jaar : € 2,50, kaartjes 18 +: € 6,- (NB: we hebben geen pin!)

Dankzij een bijdrage van het Mien van ’t Sant fonds mogen leerlingen van het OLZ en potentiële orkestleden gratis komen kijken. Neem gerust vrienden en vriendinnen mee!

 

 

Reunie verplaatst naar zomer

Wegens ziekte van Martin is er besloten om het reünie-concert te verplaatsen naar de zomer. Er is dit jaar dus geen nieuwjaars-concert helaas! Intussen hebben wij een vervanger gevonden voor Martin, Arpad Schermann. Arpad gaat de komende 2 maanden met de kinderen werken tot dat Martin weer helemaal hersteld is. Wij zijn Arpad erg dankbaar dat hij op zo’n korte termijn kan invallen.

Korenfestival 28 september 2014

Op 28 september treedt OpStap/OpStreek op tijdens het Korenfestival in FIGI in Zeist.

OpStap/OpStreek verzorgt een optreden en begeleidt het gezamenlijk optreden van de deelnemende koren die Va pensiero (Nabucco) van Verdi / Th. Staph ten gehore zullen brengen.