belangrijke data

Kerstconcert                  18-12-2015       Maartenskerk Doorn

ouderbijeenkomst           18 – 1- 2016     kleine tuinzaal

Nieuwjaarsconcert          30-1-2016        Zeister Vrije School

orkestweekend               12-13-14 februari of 4-5-6 maart,  afhankelijk van                                                                beschikbaarheid locatie