Zaterdag 4 juli concert in FIGI

Aanstaande zaterdag zitten we in Figi, neem het beste de achteringang. Dan kom je in kleedkamers uit beneden, daar kan iedereen zijn spullen leggen. Het is daar wel erg krap. Dan gaat de trap naar boven en daar naast het podium, daar staan tafels achter het grote gordijn . Dat is mogelijkheid 2.

Om 19.20 uur kunnen wij inspelen, dan ook stemmen. Het liefs beginnen met Lord of the Dance, dan pas Vivaldi, omdat Anne Marije laat binnen komt.

Verder zijn er vrijkaartjes; voor iedereen één, af te halen bij de muziekschool bij Jos Roof.”

Samenvattend:

– 19.00 uur aanwezig (dus niet 18.00 zoals in mijn vorige mail)

– we zitten ergens aan het begin van het programma

– kleding: zwart/wit met een toefje rood

– neem wat water mee als het nog steeds zo warm is 

– fijn spelen!