Belangrijke data seizoen 2013-2014

Nieuwjaarsconcert: 18 januari 2014                               Broederkerk Zeist

Klavierleeuwen:       26 januari 2014                               Theater Kikker in Utrecht

Open Repetitie        27 januari 2014                               Grote Tuinzaal

Orkestweekend:      28 februari, 1 en 2 maart 2014       Wilhelminaoord

Benefietconcert         6 april 2014                                   Zeist

Archeon:                  22 juni 2014

Dag der Kunsten:    22 juni 2014

Zomerconcert:        29 juni 2014

Open repetitie:       30 juni 2014

Laatste repetitie:      7 Juli 2014