Eerste repetitie 2013

Na de kerstvakantie gaan we repeteren in de Grote Tuinzaal. De repetities beginnen volgend kalenderjaar, dus met ingang van 8 januari allemaal een kwartiertje later.
De eerste repetitie na de vakantie is op 8 januari. Dit is een gezamenlijke repetitie!!! Let op de gewijzigde tijden!!!!
17.30: opbouwen en stemmen OpStap
17.45: start repetitie
18.45: pauze OpStap/ stemmen OpStreek
19.00: start gezamenlijke repetitie
19.45: pauze OpStreek/ OpStap gaat naar huis
20.00: start repetitie
20.45: einde repetitie